دوشنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۷

ابرهای شگفت انگیز! +عکس

لاپلاس: تماشای ابرهای یکی از بهترین سرگرمی های آخرهفته های بهار و تابستان است، روی چمن ها دراز بکشید، آنها را تماشا کنید، تصور خود را اندکی به کار بیندازید و ببینید ابر سرگردانی که روبروی شماست واقعا یک ابر است یا یک اژدها، پرنده یا هرچیز دیگر! تمایل ما به دیدن صورت ها یا تصاویر دیگر در اشیای تصادفی پاریدولیا نام دارد. به ابرهای زیر نگاه کنید، شما در آنها چه می بینید؟
اژدها
,ابرهای شگفت انگیز! +عکس ابر,شگفت انگیز,جالب انگیز، جالب انگیزترین ها، مطالب جالب، عکسهای جالب، جالبترین ها، مطالب جالب و خواندنی

ابرهای شگفت انگیز عکس

ابرهای شگفت انگیز! +عکس ابر,شگفت انگیز

اقیانوس

,ابرهای شگفت انگیز! +عکس ابر,شگفت انگیز,جالب انگیز، جالب انگیزترین ها، مطالب جالب، عکسهای جالب، جالبترین ها، مطالب جالب و خواندنی

ابرهای شگفت انگیز عکس

سگ

,ابرهای شگفت انگیز! +عکس ابر,شگفت انگیز,جالب انگیز، جالب انگیزترین ها، مطالب جالب، عکسهای جالب، جالبترین ها، مطالب جالب و خواندنی

ابرهای شگفت انگیز عکس

سوراخی در آسمان

,ابرهای شگفت انگیز! +عکس ابر,شگفت انگیز,جالب انگیز، جالب انگیزترین ها، مطالب جالب، عکسهای جالب، جالبترین ها، مطالب جالب و خواندنی

ابرهای شگفت انگیز عکس

پر

,ابرهای شگفت انگیز! +عکس ابر,شگفت انگیز,جالب انگیز، جالب انگیزترین ها، مطالب جالب، عکسهای جالب، جالبترین ها، مطالب جالب و خواندنی

ابرهای شگفت انگیز عکس

انفجار ابر

,ابرهای شگفت انگیز! +عکس ابر,شگفت انگیز,جالب انگیز، جالب انگیزترین ها، مطالب جالب، عکسهای جالب، جالبترین ها، مطالب جالب و خواندنی

ابرهای شگفت انگیز عکس

وال

,ابرهای شگفت انگیز! +عکس ابر,شگفت انگیز,جالب انگیز، جالب انگیزترین ها، مطالب جالب، عکسهای جالب، جالبترین ها، مطالب جالب و خواندنی

ابرهای شگفت انگیز عکس

اژدها و آتش

,ابرهای شگفت انگیز! +عکس ابر,شگفت انگیز,جالب انگیز، جالب انگیزترین ها، مطالب جالب، عکسهای جالب، جالبترین ها، مطالب جالب و خواندنی

ابرهای شگفت انگیز عکس

,ابرهای شگفت انگیز! +عکس ابر,شگفت انگیز,جالب انگیز، جالب انگیزترین ها، مطالب جالب، عکسهای جالب، جالبترین ها، مطالب جالب و خواندنی

ابرهای شگفت انگیز عکس

گودزیلا

,ابرهای شگفت انگیز! +عکس ابر,شگفت انگیز,جالب انگیز، جالب انگیزترین ها، مطالب جالب، عکسهای جالب، جالبترین ها، مطالب جالب و خواندنی

ابرهای شگفت انگیز عکس

برگ درخت

,ابرهای شگفت انگیز! +عکس ابر,شگفت انگیز,جالب انگیز، جالب انگیزترین ها، مطالب جالب، عکسهای جالب، جالبترین ها، مطالب جالب و خواندنی

ابرهای شگفت انگیز عکس

عقاب

,ابرهای شگفت انگیز! +عکس ابر,شگفت انگیز,جالب انگیز، جالب انگیزترین ها، مطالب جالب، عکسهای جالب، جالبترین ها، مطالب جالب و خواندنی

ابرهای شگفت انگیز عکس

شیپور

,ابرهای شگفت انگیز! +عکس ابر,شگفت انگیز,جالب انگیز، جالب انگیزترین ها، مطالب جالب، عکسهای جالب، جالبترین ها، مطالب جالب و خواندنی

ابرهای شگفت انگیز عکس

تنفس اژدها

,ابرهای شگفت انگیز! +عکس ابر,شگفت انگیز,جالب انگیز، جالب انگیزترین ها، مطالب جالب، عکسهای جالب، جالبترین ها، مطالب جالب و خواندنی

ابرهای شگفت انگیز عکس

آکاایران


  • دیدگاه‌ها خاموش
  • 3995 بازدید
robotblog
Load: 6131
5٫18935 queries in 5٫189 seconds.