دوشنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

تصاویری تلخ از مسابقات گاوبازی در اسپانیا

سایت نیکو – ترجمه ازخاطره فرامرزی: گاوبازی، قرن هاست که در اسپانیا ادامه دارد. رسمی که در آثار هنرمندانی چون همینگوی و پیکاسو نیز تقدیر شده است. البته این مراسم برای همه خوشایند نیست؛ مدافعین حقوق حیوانات، در صف اول مخالفین آن هستند.ارابه هایی که در میدان «ماسترانزا» توسط اسب ها کشیده می شوند، یکی از بخش های پرشکوه این سنت قدیمی اسپانیایی ها در شهری در قلب آندلس است؛ منطقه ای در جنوب این کشور که با رقص فلامنکو و معماری موریش مشهور است.گاوهای نر را برای این مسابقات پرورش می دهند و تنها گاوهای یک ساله ای که به میزان مناسبی وحشی بار آمده باشند، انتخاب می کنند. سپس شجاع ترین آن ها را به میدان می آورند. از آن طرف نیز، ماهرترین ماتادور، به عنوان قهرمان و پاسدار سنن، پا به صحنه می گذارد و موقعیت، شهرت و افتخار را برای خود به ارمغان می آورد.
,تصاویری تلخ از مسابقات گاوبازی در اسپانیا گاوبازی,اسپانیا,پیکاسو,جالب انگیز، جالب انگیزترین ها، مطالب جالب، عکسهای جالب، جالبترین ها، مطالب جالب و خواندنی

تصاویری تلخ از مسابقات گاوبازی در اسپانیا

تصاویری تلخ از مسابقات گاوبازی در اسپانیا گاوبازی,اسپانیا,پیکاسو

,تصاویری تلخ از مسابقات گاوبازی در اسپانیا گاوبازی,اسپانیا,پیکاسو,جالب انگیز، جالب انگیزترین ها، مطالب جالب، عکسهای جالب، جالبترین ها، مطالب جالب و خواندنی

تصاویری تلخ از مسابقات گاوبازی در اسپانیا

,تصاویری تلخ از مسابقات گاوبازی در اسپانیا گاوبازی,اسپانیا,پیکاسو,جالب انگیز، جالب انگیزترین ها، مطالب جالب، عکسهای جالب، جالبترین ها، مطالب جالب و خواندنی

تصاویری تلخ از مسابقات گاوبازی در اسپانیا

,تصاویری تلخ از مسابقات گاوبازی در اسپانیا گاوبازی,اسپانیا,پیکاسو,جالب انگیز، جالب انگیزترین ها، مطالب جالب، عکسهای جالب، جالبترین ها، مطالب جالب و خواندنی

تصاویری تلخ از مسابقات گاوبازی در اسپانیا

,تصاویری تلخ از مسابقات گاوبازی در اسپانیا گاوبازی,اسپانیا,پیکاسو,جالب انگیز، جالب انگیزترین ها، مطالب جالب، عکسهای جالب، جالبترین ها، مطالب جالب و خواندنی

تصاویری تلخ از مسابقات گاوبازی در اسپانیا

,تصاویری تلخ از مسابقات گاوبازی در اسپانیا گاوبازی,اسپانیا,پیکاسو,جالب انگیز، جالب انگیزترین ها، مطالب جالب، عکسهای جالب، جالبترین ها، مطالب جالب و خواندنی

تصاویری تلخ از مسابقات گاوبازی در اسپانیا

,تصاویری تلخ از مسابقات گاوبازی در اسپانیا گاوبازی,اسپانیا,پیکاسو,جالب انگیز، جالب انگیزترین ها، مطالب جالب، عکسهای جالب، جالبترین ها، مطالب جالب و خواندنی

تصاویری تلخ از مسابقات گاوبازی در اسپانیا

,تصاویری تلخ از مسابقات گاوبازی در اسپانیا گاوبازی,اسپانیا,پیکاسو,جالب انگیز، جالب انگیزترین ها، مطالب جالب، عکسهای جالب، جالبترین ها، مطالب جالب و خواندنی

تصاویری تلخ از مسابقات گاوبازی در اسپانیا

,تصاویری تلخ از مسابقات گاوبازی در اسپانیا گاوبازی,اسپانیا,پیکاسو,جالب انگیز، جالب انگیزترین ها، مطالب جالب، عکسهای جالب، جالبترین ها، مطالب جالب و خواندنی

تصاویری تلخ از مسابقات گاوبازی در اسپانیا

,تصاویری تلخ از مسابقات گاوبازی در اسپانیا گاوبازی,اسپانیا,پیکاسو,جالب انگیز، جالب انگیزترین ها، مطالب جالب، عکسهای جالب، جالبترین ها، مطالب جالب و خواندنی

تصاویری تلخ از مسابقات گاوبازی در اسپانیا

,تصاویری تلخ از مسابقات گاوبازی در اسپانیا گاوبازی,اسپانیا,پیکاسو,جالب انگیز، جالب انگیزترین ها، مطالب جالب، عکسهای جالب، جالبترین ها، مطالب جالب و خواندنی

تصاویری تلخ از مسابقات گاوبازی در اسپانیا

,تصاویری تلخ از مسابقات گاوبازی در اسپانیا گاوبازی,اسپانیا,پیکاسو,جالب انگیز، جالب انگیزترین ها، مطالب جالب، عکسهای جالب، جالبترین ها، مطالب جالب و خواندنی

تصاویری تلخ از مسابقات گاوبازی در اسپانیا

آکاایران


  • دیدگاه‌ها خاموش
  • 4287 بازدید
robotblog
Load: 2568
2٫00338 queries in 2٫003 seconds.