دوشنبه, ۲۸ اسفند ۱۳۹۶

داستان زیبای قصر بی عیب و نقص پادشاه

داستان قصر بی عیب و نقص پادشاه

داستان زیبای قصر بی عیب و نقص پادشاه

داستان قصر بی عیب و نقص پادشاه

پادشاهي قصري زرنگار بنا کرد و سپس حکيمان و نديمان را فرا خواند و گفت: آيا در اين بنا عيبي مي  بينيد؟

همگان زبان به تحسين گشودند و از بي عيب بودن آن کاخ گفتند، تا اين که زاهدي برخاست و گفت: قصر نيکويي است اما حيف که رخنه اي در آن ديده مي شود که اگر اين رخنه نبود اين کاخ با قصر فردوس برابر بود.

شاه گفت: کدام رخنه، من رخنه اي نمي بينم. گفت: آن رخنه را فقط عزرائيل مي بيند و اين رخنه براي عبور او و گرفتن جان شما ساخته شده است.

گرچه اين قصر است خرم چون بهشت      مرگ بر چشم تو خواهد کرد زشت

عصر ایران

پرشین وی


  • Comments Off
  • 14429 بازدید
robotblog
Load: 2966
2٫60782 queries in 2٫607 seconds.