پنج شنبه, ۰۳ خرداد ۱۳۹۷

سوژه های بامزه و خنده دار فضای مجازی سری 273 + تصاویر

سوژه های بامزه و خنده دار فضای مجازی ر را با هم در ادامه ببینیم:

فواید خنده:هنگام خنده فشار خون و سرعت ضربان قلب شما افزايش مي يابد.
اما بلافاصله پس از اتمام خنده فشار خون كاهش مي يابد(كمتر از حد طبيعي)
-فواید خنده:خنده باعث تغيير رفتار ما ميشود. پس از خنده ما بيشتر صحبت كرده وتماس چشمي و فيزيكي بيشتر برقرار ميكنيم.
-فواید خنده:خنده باعث كاهش سطح هورمونهاي استرس ميگردد. اين هورمونها كه در هنگام تجربه استرس و خشم ترشح ميگردند
باعث سركوب سيستم ايمني بدن، افزايش پلاكت هاي خون و افزايش فشار خون ميگردند.
-فواید خنده:خنده باعث تقويت سيستم ايمني ميگردد. خنده سلولهاي T وB و گاما اينترفرون را افزايش ميدهد.
-فواید خنده:خنده ممكن است به سرفه و سكسكه بيانجامد كه باعث پاك شدن مجاري تنفسي از مخاط اضافي ميگردد.
-فواید خنده:خنده باعث افزايش ايمنوگلوبين A ميگردد كه از مجاري تنفسي در برابر ارگانيزمهاي بيماريزا دفاع ميكند.

 
-فواید خنده:خنديدن يك نوع فعاليت بدني هوازي ميباشد.100بار خنديدن معادل 15 دقيقه فعاليت با دوچرخه ثابت ميباشد.
خنده باعث كاهش فشار خون، افزايش جريان خون در بدن و افزايش اكسيژن رساني در بدن ميگردد.
-فواید خنده:خنده باعث ورزش ديافراگم وعضلات شكم، تنفسي، صورت، پا و كمر ميگردد.
-فواید خنده:خنده باعث تخليه انرژي و احساسات منفي و مخرب ميگردد.
-فواید خنده:خنده با افزايش اكيسژن رساني باعث تسريع بهبود زخم ها ميگردد.
-فواید خنده:خنده كوتاهترين مسير ميان دو فرد است.

سوژه های بامزه و خنده دار فضای مجازی

سوژه های بامزه و خنده دار فضای مجازی

سوژه های بامزه و خنده دار فضای مجازی

سوژه های بامزه و خنده دار فضای مجازی

سوژه های بامزه و خنده دار فضای مجازی

سوژه های بامزه و خنده دار فضای مجازی

سوژه های بامزه و خنده دار فضای مجازی

سوژه های بامزه و خنده دار فضای مجازی

سوژه های بامزه و خنده دار فضای مجازی

سوژه های بامزه و خنده دار فضای مجازی

نیک صالحی


  • دیدگاه‌ها خاموش
  • 17068 بازدید
robotblog
Load: 3069
2٫90838 queries in 2٫908 seconds.