دوشنبه, ۲۷ آذر ۱۳۹۶

تست هوش لوزی

تست هوش لوزی

تست هوش لوزی

 تست هوش لوزی

با توجه به شکل زیر، به جای علامت سوال چه عددی باید قرار بگیرد؟

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

با توجه به شکل که لوزی است اگر جمع اعداد روی هر ضلع لوزی را حساب کنیم حاصل آن 19 می شود. به عنوان مثال : جمع 6,11,2 که حاصل عدد 19 است و همچنین جمع 6,9,4 که حاصل آن 19 می شود و به این ترتیب 4+14+؟=19 بنابراین علامت سوال برابر یک می شود.

یاد بگیر

پرشین وی


  • Comments Off
  • 18380 بازدید
robotblog
Load: 970
0٫96489 queries in 0٫964 seconds.