شنبه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۷

حیواناتی که با طرح و رنگ‌های عجیب به دنیا آمدند

برترین‌ها: شاید فکر کنید این حیوانات از یک دنیای دیگر آمده اند. البته این حرف را می‌توان درباره همه موجودات چهارپا زد، چون وفاداری و هوش آن‌ها حد و مرز ندارد. شاید هم آن‌ها واقعا ماهیت اصلی و ماموریت زمینی خود را خیلی خوب مخفی کرده اند.

سگی که روی سرش قلب دارد

 
حیواناتی که با طرح و رنگ های عجیب به دنیا آمدند
و این یکی روی دماغش
 
حیواناتی که با طرح و رنگ های عجیب به دنیا آمدند
یک گربه سیاه روی یک گربه سفید
 
حیواناتی که با طرح و رنگ‌های عجیب به دنیا آمدند
بیا کارت بازی کنیم
 
حیواناتی که با طرح و رنگ های عجیب به دنیا آمدند
ظاهرا یک نفر کیسه آرد را روی این اسب‌های قهوه‌ای خالی کرده
 
حیواناتی که با طرح و رنگ‌های عجیب به دنیا آمدند
روباهی که جوراب مشکی پوشیده
 
حیواناتی که با طرح و رنگ‌های عجیب به دنیا آمدند
نارنیا، گربه دو چهره
 
حیواناتی که با طرح و رنگ‌های عجیب به دنیا آمدند
نسخه کوچک گربه
 
حیواناتی که با طرح و رنگ‌های عجیب به دنیا آمدند
شباهت این سگ با راکون
 
حیواناتی که با طرح و رنگ‌های عجیب به دنیا آمدند
سگ عینکی
 
حیواناتی که با طرح و رنگ‌های عجیب به دنیا آمدند
این گربه دو روح دارد
 
حیواناتی که با طرح و رنگ‌های عجیب به دنیا آمدند
طرح انتزاعی روی این پروانه
 
حیواناتی که با طرح و رنگ‌های عجیب به دنیا آمدند
قُل اسباب بازی
 
حیواناتی که با طرح و رنگ‌های عجیب به دنیا آمدند
چشم‌های سبز این گربه
 
حیواناتی که با طرح و رنگ‌های عجیب به دنیا آمدند
مرغ رنگارنگ
 
حیواناتی که با طرح و رنگ‌های عجیب به دنیا آمدند
یک گربه عجیب
 
حیواناتی که با طرح و رنگ‌های عجیب به دنیا آمدند
شمشیر روی این گربه
 
حیواناتی که با طرح و رنگ‌های عجیب به دنیا آمدند
 
کوبی، گربه مشهور اینستاگرام
 
حیواناتی که با طرح و رنگ‌های عجیب به دنیا آمدند

برترینها


robotblog
Load: 1955
1٫69738 queries in 1٫697 seconds.