دوشنبه, ۰۱ مرداد ۱۳۹۷

تکنولوژی پیچیده ماشین حساب های مکانیکی قدیمی (23 عکس)

امروزه در جیب همه ما یک ماشین حساب (در تلفن همراه) یافت میشود. اما زمانی نه چندان دور برای محاسبات به دستگاه های بسیار پیچیده ای نیاز بود. عکاسی به نام کوین توامی از آمریکا تصمیم گرفته است دل و روده ماشین حساب های قدیمی را بیرون بریزد و از تکنولوژی استفاده شده در ساخت آنها در ده ها سال قبل پرده برداری کند.او با این کار قصد داشته سیستم های مکانیکی پیشرفته ای که در درون ماشین حساب های قدیمی در حدود 60 سال قبل استفاده می شده را به نمایش گذارد.

 

تکنولوژی پیچیده ماشین حساب های مکانیکی قدیمی (23 عکس)

تکنولوژی پیچیده ماشین حساب های مکانیکی قدیمی (23 عکس)

تکنولوژی پیچیده ماشین حساب های مکانیکی قدیمی (23 عکس)

تکنولوژی پیچیده ماشین حساب های مکانیکی قدیمی (23 عکس)

تکنولوژی پیچیده ماشین حساب های مکانیکی قدیمی (23 عکس)

تکنولوژی پیچیده ماشین حساب های مکانیکی قدیمی (23 عکس)

تکنولوژی پیچیده ماشین حساب های مکانیکی قدیمی (23 عکس)

تکنولوژی پیچیده ماشین حساب های مکانیکی قدیمی (23 عکس)

تکنولوژی پیچیده ماشین حساب های مکانیکی قدیمی (23 عکس)

تکنولوژی پیچیده ماشین حساب های مکانیکی قدیمی (23 عکس)

تکنولوژی پیچیده ماشین حساب های مکانیکی قدیمی (23 عکس)

تکنولوژی پیچیده ماشین حساب های مکانیکی قدیمی (23 عکس)

تکنولوژی پیچیده ماشین حساب های مکانیکی قدیمی (23 عکس)

تکنولوژی پیچیده ماشین حساب های مکانیکی قدیمی (23 عکس)

تکنولوژی پیچیده ماشین حساب های مکانیکی قدیمی (23 عکس)

تکنولوژی پیچیده ماشین حساب های مکانیکی قدیمی (23 عکس)

تکنولوژی پیچیده ماشین حساب های مکانیکی قدیمی (23 عکس)

تکنولوژی پیچیده ماشین حساب های مکانیکی قدیمی (23 عکس)

تکنولوژی پیچیده ماشین حساب های مکانیکی قدیمی (23 عکس)

تکنولوژی پیچیده ماشین حساب های مکانیکی قدیمی (23 عکس)

تکنولوژی پیچیده ماشین حساب های مکانیکی قدیمی (23 عکس)

تکنولوژی پیچیده ماشین حساب های مکانیکی قدیمی (23 عکس)

تکنولوژی پیچیده ماشین حساب های مکانیکی قدیمی (23 عکس)

منبع


  • دیدگاه‌ها خاموش
  • 2191 بازدید
robotblog
Load: 2707
1٫89837 queries in 1٫898 seconds.