یکشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۷

تست هوش | قطع ارتباط

تست هوش | قطع ارتباط

تست هوش قطع ارتباط

تست هوش: قطع ارتباط

تست هوش قطع ارتباط

در شکل بالا می خواهیم با حذف تعدادی از پاره خط ها، به حالتی برسیم که دیگر مسیری از نقطه الف به ب وجود نداشته باشد. حداقل چند پاره خط باید حذف شوند؟

پاسخ تست هوش :

سه پاره خط
جوابی با کمتر از سه پاره خط وجود ندارد زیرا به سادگی می توان سه مسیر در شکل از نقطه الف به ب یافت که خط مشترکی نداشته باشند. در این صورت از هر مسیر حداقل باید یک خط حذف شود.

 تست هوش قطع ارتباط

آی هوش

اخبارمرتبط:

پرشین وی


  • دیدگاه‌ها خاموش
  • 17181 بازدید
robotblog
Load: 2691
1٫88836 queries in 1٫888 seconds.