چهارشنبه, ۰۴ مرداد ۱۳۹۶

عجیب ترین جا هایی که پرندگان لانه ساخته اند!

پرتال سايت خبرگزاری آکا بخش گالری عکس آکاایران قسمت دیدنی های امروز دیدنی های روزانه- عجیب ترین جا هایی که پرندگان لانه ساخته اند!

نوچه – آرزو مقدس: مکان های عجیب و غریبی که پرندگان برای لانه سازی انتخاب می کنند، نشان از توانایی خارق العاده ی آن ها برای تطبیق یافتن با محیط و شرایط زندگی شان دارد. تا پیش از این تصور می شد مهارت خانه سازی در پرندگان به طور ارثی منتقل شود اما تحقیقات اخیر نشان می دهند که این جانداران می توانند مهارت خود را پرورش داده و در گوشه های امن و خلوت نیز برای خودشان لانه هایی مستحکم ساخته و در آن ها تخم گذاری کنند. گفته می شود از زمانی که پدیده ی جنگل زدایی موجب از میان رفتن محیط های طبیعی و فضای سبز شد، تعداد حفره هایی که برای پرندگان قابلیت لانه سازی داشتند نیز کاهش یافته و انسان ها از قرون ۱۵ و ۱۶ میلادی جعبه هایی را به عنوان لانه برای پرندگان می ساختند و در طبیعت قرار می دادند.
,عجیب ترین جا هایی که پرندگان لانه ساخته اند! پرندگان,لانه سازی,عجیب و غریبی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

عجیب ترین جا هایی که پرندگان لانه ساخته اند

عجیب ترین جا هایی که پرندگان لانه ساخته اند! پرندگان,لانه سازی,عجیب و غریبی

,عجیب ترین جا هایی که پرندگان لانه ساخته اند! پرندگان,لانه سازی,عجیب و غریبی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

عجیب ترین جا هایی که پرندگان لانه ساخته اند

,عجیب ترین جا هایی که پرندگان لانه ساخته اند! پرندگان,لانه سازی,عجیب و غریبی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

عجیب ترین جا هایی که پرندگان لانه ساخته اند

,عجیب ترین جا هایی که پرندگان لانه ساخته اند! پرندگان,لانه سازی,عجیب و غریبی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

عجیب ترین جا هایی که پرندگان لانه ساخته اند

,عجیب ترین جا هایی که پرندگان لانه ساخته اند! پرندگان,لانه سازی,عجیب و غریبی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

عجیب ترین جا هایی که پرندگان لانه ساخته اند

,عجیب ترین جا هایی که پرندگان لانه ساخته اند! پرندگان,لانه سازی,عجیب و غریبی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

عجیب ترین جا هایی که پرندگان لانه ساخته اند

,عجیب ترین جا هایی که پرندگان لانه ساخته اند! پرندگان,لانه سازی,عجیب و غریبی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

عجیب ترین جا هایی که پرندگان لانه ساخته اند

,عجیب ترین جا هایی که پرندگان لانه ساخته اند! پرندگان,لانه سازی,عجیب و غریبی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

عجیب ترین جا هایی که پرندگان لانه ساخته اند

,عجیب ترین جا هایی که پرندگان لانه ساخته اند! پرندگان,لانه سازی,عجیب و غریبی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

عجیب ترین جا هایی که پرندگان لانه ساخته اند

,عجیب ترین جا هایی که پرندگان لانه ساخته اند! پرندگان,لانه سازی,عجیب و غریبی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

عجیب ترین جا هایی که پرندگان لانه ساخته اند

,عجیب ترین جا هایی که پرندگان لانه ساخته اند! پرندگان,لانه سازی,عجیب و غریبی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

عجیب ترین جا هایی که پرندگان لانه ساخته اند

,عجیب ترین جا هایی که پرندگان لانه ساخته اند! پرندگان,لانه سازی,عجیب و غریبی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

عجیب ترین جا هایی که پرندگان لانه ساخته اند

,عجیب ترین جا هایی که پرندگان لانه ساخته اند! پرندگان,لانه سازی,عجیب و غریبی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

عجیب ترین جا هایی که پرندگان لانه ساخته اند

,عجیب ترین جا هایی که پرندگان لانه ساخته اند! پرندگان,لانه سازی,عجیب و غریبی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

عجیب ترین جا هایی که پرندگان لانه ساخته اند

,عجیب ترین جا هایی که پرندگان لانه ساخته اند! پرندگان,لانه سازی,عجیب و غریبی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

عجیب ترین جا هایی که پرندگان لانه ساخته اند

,عجیب ترین جا هایی که پرندگان لانه ساخته اند! پرندگان,لانه سازی,عجیب و غریبی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

عجیب ترین جا هایی که پرندگان لانه ساخته اند

,عجیب ترین جا هایی که پرندگان لانه ساخته اند! پرندگان,لانه سازی,عجیب و غریبی,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

عجیب ترین جا هایی که پرندگان لانه ساخته اند

آکاایران


  • Comments Off
  • 3141 بازدید
robotblog
Load: 723
0٫64385 queries in 0٫643 seconds.