دوشنبه, ۲۸ اسفند ۱۳۹۶

نقاشی های فوق العاده با میلیون ها نقطه (8 عکس)

تصاویر زیبایی که پیش رو دارید اثر هنرمندان  Xavier Casaltaby Christopher Jobson میباشد.این آثار با تکنیکی به نام stippling طراحی شده که در این تکنیک با نقاط زیادی از جوهر سایه روشن ها،خطوط و بافت طرح را مشخص میکند.

 

نقاشی های فوق العاده با میلیون ها نقطه (8 عکس)

نقاشی های فوق العاده با میلیون ها نقطه (8 عکس)

نقاشی های فوق العاده با میلیون ها نقطه (8 عکس)

نقاشی های فوق العاده با میلیون ها نقطه (8 عکس)

نقاشی های فوق العاده با میلیون ها نقطه (8 عکس)

نقاشی های فوق العاده با میلیون ها نقطه (8 عکس)

نقاشی های فوق العاده با میلیون ها نقطه (8 عکس)

نقاشی های فوق العاده با میلیون ها نقطه (8 عکس)

تاپ ناپ


  • Comments Off
  • 35976 بازدید
robotblog
Load: 4088
3٫18387 queries in 3٫183 seconds.