پنج شنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

عکس جديد از فن پیج فریبا نادری

عکسهاي جديد فریبا نادری

هر ذرّه که در هوا و در هامون است
نیکو نگرش که همچو ما مجنون است

هر ذرّه اگر خوش است اگر محزون است
سرگشته ی خورشیدِ خوشِ بی چون است
#مولانا خيلي ممنونم از تيمِ سريال ستايش ك با فرستادن اين گل زيبا، خستگي چند ماه كار و بي خوابي رو از تنم بِ در كردن. دلم براي همتون تنگ ميشه مهربوناي قابلِ ستايش. عكس از عبدجانِ عبدي نسب.


robotblog
Load: 2454
2٫38138 queries in 2٫381 seconds.