شنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۷

عکس جديد از فن پیج شبنم مقدمی

عکسهاي جديد شبنم مقدمی

چه خوب كه بلدم خوشي ِ آب دادن به شمعداني ها و أطلسي ها را…لذتِ شمردنِ نيلوفرهاي تازه ي بنفش را…ديدن ِ لبخندِ لاله عباسي هاي شكفته از خُنَكي ِصبح را…وگرنه كه دِق مي كَردم !
صبح ِ پنجشنبه خوش.
در عكس، كنارِ درخت ِ هزار ساله ي انجير معابد هستم، در چابهار. چندي پيش از اين…آن طرف ها رفتيد، سراغ بگيريد، مي برندتان…نديدنش حيف است…و تمام ِ تن ِ اين شاهدِ استوار ِ تاريخ، زخمي ِ خاطره نگاري ِآدميزادي كه بلد نيست از خودش خاطره ي خوب به جا بگذارد .


robotblog
Load: 2840
2٫80738 queries in 2٫807 seconds.