چهارشنبه, ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

عکسهای جديد از فن پیج سارا بهرامی

عکسهاي جديد سارا بهرامی


این نخستین بار بود که با نوشتن هر کلمه ضربان قلبم با چنین شتابی تندی گرفته.نه،از کشیدن سیگار نبود.از کلمه بود.
تاق باز افتادم
و دست گذاردم روی پیشانی ام،شقیقه ام.
چه سرعتی و چه شدتی!از کدام پزشک بپرسم که چه اتفاقی افتاده بوده است؟!
از که بپرسم و چه طور برایش توضیح دهم که کلمه_کلمات می توانند_
نمی توانند آیا قلب نویسنده شان را بترکانند؟!
#طریق_بسمل_شدن
#محمود_دولت_آبادی
#نشر_چشمه
پ ن مهم سایه ی محمود دولت آبادی بر سر ما مستدام

عکسهاي جديد سارا بهرامی

… مشکل دوتا شد


  • دیدگاه‌ها خاموش
  • 13753 بازدید
robotblog
Load: 1846
1٫78436 queries in 1٫784 seconds.