شنبه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۷

عکس جديد از فن پیج لیندا کیانی

عکسهاي جديد لیندا کیانی

و درد
كه اين بار پيش از زخم آمده بود
آنقدر در خانه ام ماند كه خواهرم شد.
با چرك پرده ها
و چروك پيشانى ديوار
كنار آمديم
و تن داديم به تيك تاك عقربه هايى
كه تكه تكه مان كردند.
پس زندگى همينقدر بود؟
گروس عبدالملكيان


robotblog
Load: 2163
1٫92037 queries in 1٫920 seconds.