دوشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

2 نذر بسیار مجرب از مرحوم نخودکی

به مدت 7 يا 40 روز هر كدام را كه مي توانيد انجام دهید:

1- هر روز يك حمد و 11 قل هو الله و يك مرتبه سوره يس.2- هر روز 110 تومان يا 1100 تومان تا پايان ختم بابت رد مظالم كنار گذاشته شود و بعد صدقه داده شود.

نذر 7یاسین

همچنین بسیار مجرب است که برای برآورده شدن حاجات , هفت چهارشنبه سوره یس نذر کنید به این صورت که تا شش چهارشنبه سوره یس را بخوانید و یس هفتم را نگه دارید برای بعد از حاجت روا شدن تا بر سر مزار مرحوم نخودکی یس هفتم را بخوانید. مخصوصا برای گشایش بخت بسیار تاثیر دارد.

انجمن نوعروس

پرشین وی


  • Comments Off
  • 738 بازدید
robotblog
Load: 3843
3٫60488 queries in 3٫604 seconds.