جمعه, ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

بهشت بر این سه نفر حرام است!

بهشت برترین وعده و پاداش الهی برابر اعمال نیک بندگان است اما همین بهشت که باید ماوای بندگان باشد در پی اعمال و صفاتی بر انسان حرام می شود.

پیامبر خدا (ص) می فرمایند: «بهشت  بر سه کس حرام است: منّت گذارنده [بر خدا]، غیبت کننده و میگسار.»

و از رسول خدا (ص) است که فرمودند: «خداوند عزّ و جلّ مى فرماید: «بهشت بر منّت گذار و بخیل و سخن چین حرام است.»

ایشان همچنین می فرمایند: «هیچ حیله گر و خیانت کارى به بهشت نمى رود.»

و از پیامبر خدا (ص) است: «فرزند ناخلف و میگسار به بهشت نمى روند.»

علاوه بر این، پیامبر ختمی مرتبت (ص) فرموده اند: «سه کس اند که هرگز بهشت نمى روند: مرد بى غیرت، زن مرد نما و دائم الخمر.»

و از آن حضرت (ص) است که: «پیرمرد زناکار، تهیدست گردن فراز و کسى که با عمل [به واجباتِ] خود بر خدا منّت نهد، به بهشت نمى روند.»

ایشان همچنین فرموده اند: «متکبّر، بخیل و بدنهاد به بهشت نمى روند.»

و از پیامبر خدا (ص) است که فرمودند: «هر کس سرپرست ملّتى شود و به آنها خیانت ورزد خداوند بهشت را بر او حرام مى گرداند».

امام صادق (ع) می فرمایند: «خداوند تبارک و تعالى با خود عهد کرده است که سه گروه را در بهشتش جاى ندهد: کسى که فرمان خداوند عزّ و جلّ را رد کند، یا کسى که از فرمان امام هدایتگر سر برتابد و یا کسى که حقّ مؤمنى را نپردازد.»

روایات اگرچه بر گروه هایی که بهشت بر آنها حرام است اشاره کرده اند اما اینکه چه کسانی به بهشت وارد می شوند را نیز تصریح می کنند.

پیامبر خدا (ص) در این باره فرموده اند: «بهشت را دروازه اى است به نام «ریّان (سیراب)» که جز روزه داران از آن وارد نمى شوند.»

ایشان همچنین می فرمایند: «بهشت را دروازه اى است به نام «باب المعروف (دروازه خوبى)» که جز اهل احسان و نیکى از آن وارد نمى شوند.»

و از رسول خدا (ص) است که می فرمایند: «بهشت را این هشت دروازه است … هر که خواهد از این هشت دروازه وارد شود باید به چهار خصلت چنگ زند: صدقه دادن، بخشندگى، خوش خویى و نیازردن بندگان خدا.»

علاوه بر این، امیرمومنان امام علی (ع) فرموده اند: «بهشت هشت دروازه دارد: دروازه اى که پیامبران و صدّیقان از آن وارد مى شوند، دروازه اى که شهیدان و صالحان از آن داخل مى شوند و پنج دروازه دیگر که شیعیان و دوستداران ما از آنها وارد مى شوند … و یک دروازه دیگر که دیگر مسلمانانى که به یگانگى خدا گواهى مى دهند و در دلشان ذرّه اى دشمنى نسبت به ما خاندان نیست، از آن به بهشت در مى آیند.»

و از رسول اکرم (ص) است که فرمودند: «در بهشت اتاق هایى است که بیرون آن از داخل دیده مى شود و درون آن از بیرون. در این اتاق ها آن کس از امّت من سکنا خواهد گزید که سخن نیکو بگوید، اطعام کند، به همگان سلام دهد، بر روزه مداومت کند و شب هنگام که مردم در خوابند، نماز بگزارد.»

علاوه بر این، امام باقر (ع) می فرمایند: «خداوند عزّ و جلّ بهشتى دارد که جز سه کس وارد آن نمى شود: فردى که درباره خود به حق داورى کند، فردى که به خاطر خدا، به دیدن برادر مؤمن خود رود و فردى که براى خدا، برادر مؤمن خود را بر خویشتن ترجیح دهد.»

نیک صالحی


  • دیدگاه‌ها خاموش
  • 9521 بازدید
robotblog
Load: 2778
2٫49036 queries in 2٫490 seconds.