چهارشنبه, ۰۲ خرداد ۱۳۹۷

مومن حقیقی چه ویژگی هایی دارد؟

مومن حقیقی کسی است که انفاق، اقامه صلات و توکل بر خدا را مدنظر قرار داده و از یاد خدا، ترس در دلش می‌افتد و با خواندن آیات قرآن ایمانش افزوده می‌شود.

مومن حقیقی

مومن حقیقی کسی است که انفاق، اقامه صلات و توکل بر خدا را مدنظر قرار داده و از یاد خدا، ترس در دلش می‌افتد و با خواندن آیات قرآن ایمانش افزوده می‌شود.
مومن حقیقی کسی است که انفاق، اقامه صلات و توکل بر خدا را مدنظر قرار داده و از یاد خدا، ترس در دلش می‌افتد و با خواندن آیات قرآن ایمانش افزوده می‌شود. سوره مومنون درباره ویژگی‌های افراد مومن سخن گفته است، در آیه دوم این سوره آمده که فرد مومن کسی است که کارهایی را انجام دهد که آثار دنیوی و اخروی مناسبی برای او داشته باشد، یعنی فرد مومن کار بیهوده انجام نمی‌دهد.

کسانی که اهل پرداخت زکات هستند افراد مومنی به حساب می‌آیند شاید خیلی از افراد باشند که با نماز و روزه مشکل ندارند، ولی در موقع پرداخت خمس و زکات آنگونه که شایسته یک مومن است عمل نمی‌کنند. کسی که واجبات مالی‌اش را نمی‌پردازد فرد مومنی نیست. پاکدامنی از ویژگی‌های بعدی افراد مومن است. مومن بودن فقط به اسم نیست بلکه شخص باید دامن خود را از گناه پاک نگه دارد و این پاکدامنی برای زنان و مردان بسیار مهم است. فرد مؤمن همواره مورد یاری خداوند قرار گرفته و هیچگاه هیچ تحریمی و تهدیدی نمی‌تواند ترسی به دل مؤمن راه دهد. آرامشی که در وجود فرد مؤمن است در وجود هیچ انسان دیگری نیست.

آفتابیر

پرشین وی


  • دیدگاه‌ها خاموش
  • 19594 بازدید
robotblog
Load: 3051
2٫30436 queries in 2٫304 seconds.