چهارشنبه, ۰۴ اسفند ۱۳۹۵

هفت چیز پس از مرگ برای انسان جاری است

انسان در دنیا اعمالی را انجام می دهد که وقتی از دنیا رفت، همچنان برکاتش آن کارها به او می رسد.

ین موضوع در زندگی انسان بسیار نهم است که چه اعمالی انجام دهد که در آن دنیا در جوار رحمت الهی قرار گیرد.
در همین باره حدیثی زیبا از پیامبر اکرم(ص) می فرماید:
هفت چیز برای بنده بعد از مرگ در جریان است:

2. رودی به جریان اندازد تا همه مردم به خصوص طبقه کشاورزان و باغداران و دیگر اصناف از آن استفاده نمایند.

هفت چیز پس از مرگ

4. درخت خرما ( و سایر درختان ) بنشاند که از میوه ها و سایۀ آن بهره مند گردند.

5. مسجدی بنا کند ( که با اقامۀ نماز در آن و رفع مشکلات جامعه و نیز
با برگزاری جلسات مذهبی جهت تعالی معارف اسلام از آن به کار گیرند ).

نیک صالحی


Load: 1117
0٫43991 queries in 0٫439 seconds.