چهارشنبه, ۰۱ شهریور ۱۳۹۶

سعادتمند شدن انسان با مخفی کردن برخی کارها

یکی از موجبات سعادتمند شدن در دنیا و آخرت این است که انسان هفت چیز را از هفت گروه مخفی کند.
مخفی کردن برخی کارها موجب سعادتمند شدن انسان می شود.

امام ﻋَﻠﯽ (ع) در حدیثی در مورد اینکه انسان در برخی موارد باید کارهای خود را پنهان کند و کسی چیزی از آن متوجه نشود، فرمودند:

 سعادتمند شدن انسان

۵-ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ، ﺁﺯﺍﺩﯼﺍﺕ ﺭﺍ ﺟﻠﻮﻩﻧﻤﺎﯾﯽ نکن.

۶-ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﯽﺑﭽﻪ، ﺍﺯ ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﮑﻦ.

7-ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﯾتیم، ﺍﺯ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺕ ﻧﮕﻮ.
منبع:ﺗﺤﻒ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ، ص 167

نیک صالحی


  • Comments Off
  • 20819 بازدید
robotblog
Load: 990
0٫69286 queries in 0٫692 seconds.